JUBILEUSZU XXX - LECIA   POLSKIE STOWARZYSZENIE NAUCZYCIELI NPR ODDZIAŁ LUBELSKI
   z okazji swojego JUBILEUSZU XXX - LECIA zaprasza na SEMINARIUM NAUKOWO - SZKOLENIOWE

   "Zdrowie prokreacyjne młodzieży w aspekcie biologicznym, psychologicznym i społecznym"

26 listopada 2022 roku (sobota)

formuła on - line w godzinach 12.00 - 15.00. (link na spotkanie po zalogowaniu się)

forma stacjonarna: Aula Domu Nadziei Caritas Archidiecezji Lubelskiej, Al. Unii Lubelskiej 15, Lublin


Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 20.11.2022r. pod linkiem: https://forms.gle/gTq14o4cgPb5rRC97


PROGRAM WYDARZENIA:

12.00-12.30  Otwarcie seminarium dr inż. n. biol. Monika Pytka - Prezes PSNNPR Odział Lubelski
12.30-13.00  Historia powstania oddziału lubelskiego PSNNPR, mgr Alina Krawczak - I Prezes PSNNPR O. Lubelski
13.00-13.30  Zdrowie prokreacyjne młodzieży okiem lekarza ginekologa, dr n. med. Beata Gulanowska - Gądek
13.30-14.00  Wpływ uzależnienia od nikotyny, alkoholu i narkotyków na prenatalny i postnatalny rozwój dziecka, dr hab. n. o zdr. Anna B. Pilewska - Kozak
14.00-14.30  Postawy postmilenialsów wobec zdrowia prokreacyjnego, mgr Renata Krupa
14.30-15.00  Dyskusja moderatorzy: dr inż. n. biol. Monika Pytka, dr n. med. Katarzyna Kanadys
15.00-15.20  Przerwa kawowa
15.20-16.20  Warsztaty (do wyboru jedna z poniższych propozycji)

1). Okres dojrzewania - zasady interpretacji kart obserwacji cyklu dr n. med. Katarzyna Kanadys, mgr Dorota Huszaluk, mgr Lidia Pawłowska (Warsztaty przeznaczone dla nauczycieli NPR, doradców życia rodzinnego bądących nauczycielami NPR, nauczycieli WDżwR, katechezy, studentów)
2). WDŻ z T(r)IK - iem mgr Renata Krupa, dr n. med. Katarzyna Piasecka (Warsztaty przeznaczone dla nauczycieli WDŻwR, katechezy, pedagogów, psychologów)

16.30. Zakończenie seminarium


Udział jest bezpłatny, natomiast uzyskanie zaświadczenia (dla chętnych) to koszt 20 zł.

Szkolenie Instruktorów Woźniaków czerwiec 2022

W dniu 22 pańdziernika 2020 Trybunał Konstytucyjny w Polsce orzekł, że przerywanie ciąży z powodów eugenicznych jest niezgodne z konstytucją RP.
Art. 4a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży (Dz. U. Nr 17, poz. 78, z 1995 r. Nr 66, poz. 334, z 1996 r. Nr 139, poz. 646, z 1997 r. Nr 141, poz. 943 i Nr 157, poz. 1040, z 1999 r. Nr 5, poz. 32 oraz z 2001 r. Nr 154, poz. 1792) jest niezgodny z art. 38 w związku z art. 30 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

szczegóły: link

Jest to wielka radość dla naszego stowarzyszenia i wszystkich organizacji, które walczą o ochronę życia poczętego w Polsce.

dr Monika Pytka
Prezes PSNNPR o.lubelski
MARSZ DLA ŻYCIA I RODZINY
10 czerwca 2018...przyjdź na Marsz dla Życia i Rodziny 2018 i wyraź swoje przekonania publicznie, idąc ramię w ramię z osobami, które myślą podobnie jak Ty.
Wszystko zależy od nas - ludzi, dla których rodzina wciąż jest priorytetem.


- chcemy przypomnieć władzom publicznym, że rodzina jest najlepszą inwestycją, a dzieci są przyszłością naszego narodu;
- chcemy uwrażliwić młodych na to, że kariera zawodowa w stosunku do wartości rodziny jest sprawą ważną, ale drugoplanową;
- małżeństwo jest najwspanialszą formą wyrażania miłości, bliskości, zrozumienia, oraz wzajemnego wsparcia;
- życie ludzkie od poczęcia do naturalnej śmierci jest wartością najwyższą i należy zapewnić mu całkowitą ochronę.

  Ze smutkiem informujemy, że 19 sierpnia 2016 r. w Warszawie po długiej chorobie zmarła dr n. med. Hanna Cerańska-Goszczyńska - pierwsza Prezes Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Naturalnego Planowania Rodziny.
  Prosimy o modlitwę za jej wieczny odpoczynek u Pana.