Prezentacje PowerPoint

Prezentacje

PowerPoint PowerPointBiomedyczne podstawy NPR

PowerPoint PowerPointPrezentacja metody wielowskaźnikowej

PowerPoint PowerPointDzień Objawu Szczytu Szyjki Macicy Wobec Dnia Szczytu

Udostępnione prezentacje można obejrzeć wprost z internetu, a także ściągnąć na dysk swojego komputera. Wierzymy, że zawarte w nich informacje ułatwią Wam lepsze zrozumienie wielu kwestii związanych z naturalnym planowaniem rodziny.

Dokumenty Word

Dokumenty

WordWspółczesne metody planowania rodziny.

WordWybrane środki antykoncepcyjne i metody naturalnego planowania rodziny w ocenie etycznej studentów lubelskich uczelni.

WordZagrożenia rodziny na podstawie listu do rodzin Ojca świętego Jana Pawła II.

WordWartość życia w ujęciu etyki personalistycznej.

WordZnaczenie Naturalnych Metod Planowania Rodziny.

Wszystkie dokumenty dotyczą interesującej nas tematyki naturalnego planowania rodziny. Teksty te w porównaniu do powyższych prezentacji multimedialnych (o charakterze wręcz technicznym) dotykają takich sfer życia ludzkiego jak wartoći i emocje. Są wspaniałym i koniecznym uzupełnieniem do reszty materiałów pozwalając nam spojrzeć na osobę ludzką całościowo.