Szanowni Państwo !


 

 

EGZAMIN II stopnia na Nauczyciela NPR

Termin:   25.03.2023 r godz. 10.00

* Egzamin odbędzie się dla grupy minimum 3 osób.


Miejsce:  ul.Królewska 10, Lublin

Czas trwania egzaminu : 3-4 godz.

ZGŁOSZENIA:   na adres: katarzyna.piasecka(a)umlub.pl
Prosimy o zamianę (a) na znak @ w adresie poczty elektroniczej

KONSULTACJE:
  10.02, 17.02, 3.03 oraz 10.03 od godz 16.00, po wcześniejszym umówieniu się. Kontakt: K.Piasecka

  *termin konsultacji może ulec zmianie!

Dokumentacę przebiegu uczenia metody oraz własne obserwacje  należy dostarczyć na konsultacje. Zaś pisemną pracę z lektury obowiązkowej (refleksja: przydatność tej wiedzy dla mnie, Nauczyciela MRP) na miesięc przed terminem egzaminu pisemnego.
Pisemne opracowanie lektury należy przesłać w wersji elektronicznej, natomiast w wersji papierowej należy przekazać dopiero podczas konsultacji.
Złożenie pracy będzie traktowane jako warunek przystąpienia do egzaminu pisemnego.

 

Uwaga!

Do egzaminu II stopnia mogą przystąpić osoby, które dokonają wcześniej opłaty egzaminacyjnej oraz posiadają ważne/aktualne zaświadczenie ukończenia egzaminu I stopnia (tzn. od roku jego ukończenia nie upłynęło więcej niż 2 lata, do chwili obecnej) oraz zaświadczenie z odbytej praktyki w Poradni NPR. Zaświadczenia te należy przedstawić przed rozpoczęciem egzaminu II stopnia (może być xero). Osoby te powinny również mieć ukończony kurs lub przerobiony materiał tematyczny, który obejmował karty w sytuacjach szczególnych w życiu kobiety (II zeszyt ćwiczeń) oraz zagadnienia dotyczące Naprotechnologii, pracy z klientem w poradni i diety pomocnej w zachowaniu płodności.

 

Egzamin II-go stopnia obejmuje:

1. Część teoretyczną:
  • Interpretacja 10 kart z sytuacji szczególnych
  • Odpowiedź ustna na pytania Komisji Egzaminacyjnej
2. Część praktyczną:
  • Karty kobiet uczonych metody (po min 3 karty 3 par/kobiet uczonych metody, w tym jedna kobieta będąca w sytuacji szczególnej, wraz z opisem procesu uczenia oraz wypełnioną metryczką kobiety)
  • Teczka nauczyciela (jest to zestaw materiałów: xero ulotek, artykułów itp., wykorzystywanych przez nauczyciela w procesie szkolenia użytkowników metody) oraz opracowanie lektury