Szanowni Państwo !


 

 

EGZAMIN II stopnia na Nauczyciela NPR

Termin:   01.02.2020 r(sobota), godz. 10.00-13.00


Miejsce:   Siedziba Oddziału Lubelskiego PSNNPR, przy ul. Królewskiej 10, w Lublinie

Czas trwania egzaminu : 3-4 godz.

ZGŁOSZENIA:  do 30.11.2019r., na adres: monika.pytka(a)up.lublin.pl
Prosimy o zamianę (a) na znak @ w adresie poczty elektroniczej

DOSTARCZENIE dokumentacji przebiegu uczenia metody i własnych obserwacji(najpóźniej dwa tygodnie przed egzaminem) oraz pisemną pracę z lektury obowiązkowej (refleksja: przydatność tej wiedzy dla mnie, Nauczyciela MRP) na miesięc przed terminem egzaminu pisemnego. Złożenie pracy będzie traktowane jako warunek przystąpienia do egzaminu pisemnego.
Pisemne opracowanie lektury należy przesłać w wersji elektronicznej monika.pytka(a)up.lublin.pl ., natomiast w wersji papierowej należy przekazać dopiero podczas konsultacji.

KONSULTACJE: (po wcześniejszym umówieniu się)
  13.12.2019r. od 16.00 ul. Królewska 10,   dr M. Pytka   monika.pytka(a)up.lublin.pl  
  10.01.2020r. od 18.00 ul. Królewska 10,   dr K. Piasecka   katarzyna-muzyczka(a)wp.pl  
  *termin konsultacji może ulec zmianie!

 

Uwaga!

Do egzaminu II stopnia mogą przystąpić osoby, które dokonają wcześniej opłaty egzaminacyjnej oraz posiadają ważne/aktualne zaświadczenie ukończenia egzaminu I stopnia (tzn. od roku jego ukończenia nie upłynęło więcej niż 2 lata, do chwili obecnej) oraz zaświadczenie z odbytej praktyki w Poradni NPR. Zaświadczenia te należy przedstawić przed rozpoczęciem egzaminu II stopnia (może być xero). Osoby te powinny również mieć ukończony kurs lub przerobiony materiał tematyczny, który obejmował karty w sytuacjach szczególnych w życiu kobiety (II zeszyt ćwiczeń) oraz zagadnienia dotyczące Naprotechnologii, pracy z klientem w poradni i diety pomocnej w zachowaniu płodności.

 

Egzamin II-go stopnia obejmuje:

1. Część teoretyczną:
  • Interpretacja 10 kart z sytuacji szczególnych
  • Odpowiedź ustna na pytania Komisji Egzaminacyjnej
2. Część praktyczną:
  • Karty kobiet uczonych metody (po min 3 karty 3 par/kobiet uczonych metody, w tym jedna kobieta będąca w sytuacji szczególnej, wraz z opisem procesu uczenia oraz wypełnioną metryczką kobiety)
  • Teczka nauczyciela (jest to zestaw materiałów: xero ulotek, artykułów itp., wykorzystywanych przez nauczyciela w procesie szkolenia użytkowników metody) oraz opracowanie lektury