Prowadzimy następujące szkolenia dotyczące naturalnych i ekologicznych metod rozpoznawania płodności:

  • kurs na nauczycieli NPR I stopnia
  • kurs na nauczycieli NPR II stopnia
  • kurs dla narzeczonych i małżonków
  • kurs dla położnych i lekarzy
  • szkolenia dla nauczycieli NPR II stopnia
  • indywidualne konsultacje ( patrz kontakt)Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Naturalnego Planowania Rodziny o. lubelski ogłasza

nabór na :
Szkolenie dla nauczycieli przedłużających ważność dyplomu nauczyciela II st.

21.05.2022 godz. 10.00, on-line Przybycie na szkolenie proszę zgłosić na aderes: mia.pytka(a)gmail.com (ważna jest liczebność grupy).
Szkolenie dla członków oddziału jest bezpłatne, dla pozostałych osób opłata wynosi 50 zł.
*Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminów kursów. minimalna liczba uczestników: 10 osób

Serdecznie ZAPRASZAMY!