Zarząd oddziału lubelskiego PSNNPR

Prezes - Monika Pytka

dr n. biol., mężatka, mama dwójki dzieci, pracownik naukowo-dydaktyczny na Wydziale Nauk o Żywności i Biotechnologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, członek Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Naturalnego Planowania Rodziny, posiada dyplom Instruktora Naturalnego Planowania Rodziny w zakresie metody angielskiej (wielowskaźnikowej) podwójnego sprawdzania

Wiceprezes - Katarzyna Kanadys

dr n. med. , mężatka, mama trójki dzieci, położna, pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, członek Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Naturalnego Planowania Rodziny, posiada dyplom Instruktora Naturalnego Planowania Rodzinyw zakresie metody angielskiej (wielowskaźnikowej) podwójnego sprawdzenia

Sekretarz - Katarzyna Piasecka

dr n. med., mgr pedagogiki, mężatka, absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej Związku Nauczycielstwa Polskiego w Warszawie, pracuje na Wydziale Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, posiada dyplom Instruktora Naturalnego Planowania Rodziny w zakresie metody angielskiej (wielowskaźnikowej) podwójnego sprawdzenia

Skarbnik - Agnieszka Miętkiewicz- Capała

dr n. farm, mężatka, mama piątki dzieci, farmaceutka w Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej, zaangażowana z mężem we wspólnoty Chemin Neuf i Skautów Europy, nauczyciel i instruktor Naturalnego Planowania Rodziny w zakresie metody angielskiej (wielowskaźnikowej) podwójnego sprawdzenia

Członek Zarządu - Dorota Huszaluk

mgr teologii, mężatka, mama dwójki dzieci, absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i Międzywydziałowych Podyplomowych Studiów Rodziny KUL, członek Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Naturalnego Planowania Rodziny, Doradca Rodzinny w Duszpasterstwie Rodzin Archidiecezji Lubelskiej, posiada dyplom Instruktora Naturalnego Planowania Rodzinyw zakresie metody angielskiej (wielowskaźnikowej) podwójnego sprawdzenia

 

Komisja Rewizyjna:

 

Adrianna Rosłaniec

mgr nauk o rodzinie, mężatka, mama Zofii, absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i Uniwersytetu Medycznego w Lublinie na kierunku położnictwo, członek Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Naturalnego Planowania Rodziny, Doradca Rodzinny w Duszpasterstwie Rodzin Archidiecezji Lubelskiej, posiada dyplom Nauczyciela Naturalnego Planowania Rodziny w zakresie metody angielskiej (wielowskaźnikowej) podwójnego sprawdzenia.

Alina Deluga

Małgorzata Kozik