Zarząd oddziału lubelskiego PSNNPR

Prezes - Monika Pytka

dr n. biol., mężatka, mama, pracownik naukowo-dydaktyczny na Wydziale Nauk o Żywności i Biotechnologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, posiada dyplom Instruktora Naturalnego Planowania Rodziny w zakresie metody angielskiej (wielowskaźnikowej) podwójnego sprawdzenia

Wiceprezes - Renata Krupa

mgr pedagogiki, mężatka , mama , absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Doradca Rodzinny w Duszpasterstwie Rodzin Archidiecezji Lubelskiej, posiada dyplom Nauczyciela Naturalnego Planowania Rodziny w zakresie metody angielskiej (wielowskaźnikowej) podwójnego sprawdzenia

Sekretarz - Katarzyna Piasecka

dr n. med., mgr pielęgniarstwa, mgr pedagogiki, mężatka, pracownik dydaktyczny na Wydziale Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, członek Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Naturalnego Planowania Rodziny, posiada dyplom Instruktora Naturalnego Planowania Rodziny w zakresie metody angielskiej (wielowskaźnikowej) podwójnego sprawdzenia

Skarbnik - Katarzyna Kanadys

dr n. med. prof. UM w Lublinie, mężatka, mama trójki dzieci, położna, pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, posiada dyplom Instruktora Naturalnego Planowania Rodzinyw zakresie metody angielskiej (wielowskaźnikowej) podwójnego sprawdzenia

 

Komisja Rewizyjna:

 

Lidia Pawłowska - Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

mgr pedagogiki, mężatka, mama, absolwentka Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej, Doradca Rodzinny w Duszpasterstwie Rodzin Archidiecezji Lubelskiej, posiada dyplom Nauczyciela Naturalnego Planowania Rodziny w zakresie metody angielskiej (wielowskaźnikowej) podwójnego sprawdzenia

Barbara Koper

mgr lingwistyki, mężatka, mama, absolwentka Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej, Doradca Rodzinny w Duszpasterstwie Rodzin Archidiecezji Lubelskiej, posiada dyplom Nauczyciela Naturalnego Planowania Rodziny w zakresie metody angielskiej (wielowskaźnikowej) podwójnego sprawdzenia

Justyna Grabek - Kozera

mgr socjologii absolwentka Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej, mężatka, mama piątki dzieci, Doradca Rodzinny w Duszpasterstwie Rodzin Archidiecezji Lubelskiej, posiada dyplom Nauczyciela Naturalnego Planowania Rodziny w zakresie metody angielskiej (wielowskaźnikowej) podwójnego sprawdzenia